Tietoa muuntajista

Teho ja ympäristön lämpötila

Muuntajan teho ja ympäristön lämpötila

Muuntajan kuormitettavuus ilmoitetaan näennäistehona (S) ja sen yksikkö on volttiampeeri (VA).

Jos muuntajalta syötettävä kuorma on puhtaasti resistiivistä, vastaa muuntajasta saatava pätöteho näennäistehon arvoa.

Pätöteho (P): P = S cos φ

Jos kuormituksessa on reaktiivisia komponentteja kuten induktansseja (moottoreita, kuristimia, purkausvalaisimia), on muuntaja mitoitettava kuorman tehokerroin (cos φ) huomioiden.

Esimerkki:

Kaikissa alla olevissa tapauksissa muuntajan näennäistehon Stulee olla 500 VA, vaikka kuormien pätöteho Pn vaihtelee.

Cos φ Pn Sn
Lämmitysvastus  1 500 W  500 / 1 = 500 VA
Sähkömoottori  0,8 400 W  400 / 0,8 = 500 VA
Purkausvalaisin (kompensoimaton)  0,5  250 W  250 / 0,5 = 500 VA

Muuntajan teho ilmoitetaan nimellisenä näennäistehona nimellisessä ympäristön lämpötilassa. Tämän vuoksi muuntaja on aina mitoitettava asennuspaikan lämpötila huomioiden. Kun ympäristön lämpötila kasvaa niin muuntajan kestämä kuorma pienenee. Muuntajan kuormitettavuus pienenee lähes eksponentiaalisesti suhteessa lämpötilan nousuun.

Ota yhteyttä