Tietoa muuntajista

Kaksikäämirakenne

Kaksikäämimuuntaja

Kaksikäämimuuntajassa on aina erillinen ensiö- ja toisiokäämi (primääri- ja sekundäärikäämi), jotka eivät ole toisiinsa sähköisesti yhteydessä. Tällaisia muuntajia käytetään, kun tarvitaan luotettava galvaaninen erotus ensiö- ja toisiopuolien välille.

 

a) Yksi ensiökäämi ja yksi toisiokäämi

käyttö:

  • jännitteen pienentäminen
  • jännitteen suurentaminen
  • erotusmuuntaja

b) Ensiökäämi väliulosotoilla ja yksi toisiokäämi

Rakennetta sovelletaan usealle erilliselle ensiojännitteelle ja yhdelle toisiojännitteelle.

c) Yksi ensiökäämi ja yksi toisiokäämi, jossa on väliulosotot

Tällaisia muuntajia käytettäessä vain yhtä ulosottoa kuormitetaan kerrallaan

 

Esimerkki: Ensiökäämi on nimellisjännitteeltään 230V. Toisiossa on yksi 100V:n käämi, jossa on kaksi väliulosottoa. Niiden nimellisarvot ovat 75V ja 50V. Vain yhtä toisiokäämin ulosottoa kuormitetaan kerrallaan 1A virralla. Toisiokäämien tehot, eli muuntajan tehot ovat:

  • P= 100V x 1A = 100 VA
  • P2 = 75V x 1A = 75 VA
  • P3 = 50V x 1A = 50 VA

 

d) Yksi ensiökäämi ja useampi toisiokäämi, joita kuormitetaan samanaikaisesti

 

Esimerkki: Ensiökäämi on nimellisjännitteeltään 230V. Toisiossa on kolme erillistä käämiä, joiden nimellisarvot ovat: 24V 1A, 12V 2A ja 18V 2A. Toisiokäämien yhteenlaskettu teho, eli muuntajan teho on:

P2 = (24V x 1A) + (12V x 2A) + (18V x 2A) = 84 VA

Ota yhteyttä