Tietoa muuntajista

Jaksottainen käyttö

Muuntajan jaksottainen käyttö

Muuntaja mitoitetaan kestämään jatkuvasti nimelliskuormaansa. Jos muuntajia kuormitetaan vain hetkittäin, voidaan niiden kokoa pienentää.

Jaksottaiskäyttöprosentti saadaan kaavasta:

ED = ton / (ton + toff) x 100 %

  • ED = jaksottaiskäyttöaika prosentteina
  • ton = muuntajan kuormistusaika
  • toff = muuntajan lepoaika

Muuntajia, joita kuormitetaan jatkuvasti nimellisteholla (Pn), voidaan jaksottaiskäytössä kuormittaa teholla( P2seuraavalla tavalla:

P= Pn x √ (100/ED)

  • P2 = sallittu kuormitus jaksottaiskäytössä (W)

Jaksottaiskäytön edellytyksenä on, että muuntajan lämpenemisaikavakio on selvästi kuormitus- ja lepoaikojen summaa suurempi.

Ota yhteyttä