Intertrafo Logo
FI | EN | RU

Uutiset

UL/CSA hyväksytyt muuntajat valikoimaan

UL/CSA hyväksytyt muuntajat valikoimaan Lue lisää »

04.01.2019

1-vaiheiset interMARINE-muuntajat DNV GL tyyppihyväksyttyjä

interMARINE tuoteperheemme 1- vaiheiset 50-2400VA muuntajat ovat nyt DNV-GL tyyppihyväksyttyjä. Lue lisää »

24.08.2017

Uuden Lastensairaalan lääkintämuuntajatoimitukset hyvässä vauhdissa.

Intertrafo toimittaa suojaerotuslääkintämuuntajat Uuteen Lastensairaalaan. Lue lisää »

23.05.2017

Tilaukset ja Myyntisales@intertrafo.fi
+358 2 244 2111 (tel)

Muuntajan häviöt, hyötysuhde ja jännitteen alenema 

Muuntajat myös kuluttavat jonkin verran energiaa, jolloin syntyy rauta- ja virtalämpöhäviöitä. Rautahäviöihin ei vaikuta muuntajan kuormitus, mutta resistiiviset häviöt kasvavat virran kasvaessa.

Rautahäviöt (Pr) ovat hystereesihäviöiden (Ph) ja pyörrevirtahäviöiden (Pr) summa.

Virtalämpöhäviöt (kuparihäviöt Pk) ovat tehohäviöitä, jotka muodostuvat muuntajan ensiö- (R1) ja toisiokäämityksien (R2) resistansseissa ensiö- ja toisiovirtojen (I1 ja I2) vaikutuksesta.

Ne voidaan määritellä kaavalla:

Pk = (I12 x R1) + (I22 x R2)

Tehohyötysuhde kuvaa sitä, minkä tehon muuntaja antaa ja minkä se ottaa, eli antotehon P2 ja ottotehon P1 suhdetta.

Muuntajan tehohyötysuhde η on:

η = P2 / P1

Muuntajan toisiojännite ilmoitetaan nimelliskuormassa. Jos toision kuorma on nimelliskuormaa pienempi, on muuntajan resistiiviset häviöt pienemmät ja toisiojännite on suurempi kuin nimellinen toisiojännite. Toisin sanoen muuntaja tuottaa korkeimman toisiojännitteen tyhjäkäyntitilanteessa.

Tyhjäkäyntijännitteen ero nimellisvirralla kuormitettuun toisiojännitteeseen riippuu siitä, minkä kokoinen muuntaja on ja mikä on sen rakenne. Ero vaihtelee välillä 5 - 25 %. Pienillä muuntajilla tyhjäkäyntijännitteen ja kuormitetun jännitteen ero on suurempi kuin suuremmilla muuntajilla. Muuntajat määritellään standardeissa, joissa annetaan tyhjäkäyntijännitteelle tietty vaihteluväli. Suunniteltaessa muuntaja tiettyyn tarkoitukseen, voidaan tyhjäkäyntijännitteen ja nimelliskuormalla kuormitetun jännitteen ero minimoida.

Tekniset tiedot
Mitat
Graafit
Taulukot
Kuvat
Intertrafo Oy | Unkarinkatu 16, 20750 Turku | Puh (02) 2442 111 | Fax (02) 2442 350