Intertrafo Logo
FI | EN | RU

NEWS

interMARINE 1-phase transformers are DNV GL type approved

interMARINE 1-phase transformers from range 50VA to 2400VA are now DNV GL type approved Read more »

24.08.2017

StandexMeder Planar transformers and inductors now available!

Energy-efficiency and better performance for devices used in many commercial and industrial applications. Read more »

18.10.2016

Orders and Salessales@intertrafo.fi
+358 2 244 2111 (tel)

GE LED modules  

Intertrafo is GE's official importer. In addition to Finland our contract also covers Estonia, Latvia and Lithuania. We stock GE LED products in Turku, which enables us to make deliveries on short notice.

GE Tetra® LED Products
GE Tetra® LED light system
GE Tetra Minimax Led moduulit GE Tetra Max LED moduulit
GE TETRA LED Tape
At 1879 Thomas Alva Edison invented, or rather developed, first practical incandescent light bulb and patented it. Invention revolutionazed current world: no more people needed to be in dark, they could illuminate effectively everything, when ever and anywhere. Darkness wasn't anymore. In the following year Edison founded Edison General Electric Company which is today known as The General Electric Company (GE).
By no means light bulb as invention wasn't coincidence, but it was result of long-term recearch and development. As inventer has once stated: "Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration." This thought has been the heart of GEs determined and uncompromising development of innovative, progressive and high quality products.
GE is one of the largest companies in world and it has thousands of technical patents.

Tetra® LED light system

Since founding GEs photometric knowledge has been ahead of its time.

Sitä se oli myös jo vuonna 1962, jolloin GE toi markkinoille ensimmäisen käyttökelpoisen LEDin. Nyt yli neljä vuosikymmentä myöhemmin ja tuhansien ”hikoiltujen” kehitystyötuntien tuomalla taidolla ja kokemuksella GE:n LED tekninen osaaminen on yhä muita edellä ja jota muut yrittävät imitoida.

Tetra® LED Valojärjestelmän tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä ja edustavat alan ehdotonta huippua. Niiden suunnittelun ja valmistuksen lähtökohtana on korkea laatu ja tehokkuus, pienimmistä komponenteista lähtien. GE LED chipit valmistetaan huipputarkkuudella ja testataan huolella ennen lopputuotteeseen valintaa, vain parhaat valitaan. OptiLens™ linssitekniikka maksimoi LEDien suorituskyvyn ja jakaa valon tasaisesti ja optimaalisesti kohteeseen. Laadukkailla johtimilla varustettu painevalettu moduulirakenne suojaa LEDejä kolhuilta, lialta ja kosteudelta sekä johdattaa LEDien tuottaman lämmön pois. Tiukoilla laatuvaatimuksilla saavutetaan tuote, jolla on minimaallinen energian kulutus sekä maksimaallinen valontuotto ja luotettavuus.

 

 

 

 

Ylivertainen valontuotto ja energiatehokkuus

 

Tetra® LED tuot-teiden maksimaalisella valontuottokyvyllä ja pitkäikäisyydellä yhdis-tettynä minimaaliseen energiankulutukseen saavutetaan merkittä-vää kustannussäästöä sekä asennus- että käyttötilanteissa.

Huippuluotettavuuden vuoksi mahdolliset huoltotarpeet ovat vähäisiä, mikä niin ikään merkitsee huo-mattavaa säästöä.

 

 
                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetra® LED tuotteiden huippuominaisuudet korostuvat erityisesti tarkasteltaessa valaistavaa pintaa. Ohjeiden mukaisesti asennettuina jo vähäisellä LED-moduulien määrällä saavutetaan erinomainen valon määrä ja tasaisuus ilman pinnalla näkyviä kirkkaita tai varjomaisia kohtia, jopa matalissa valomainoksissa.

Tetra® LED - Ylivertainen järjestelmätakuu

Laadusta ja luotettavuudesta ei tingitä. Tämä GE:n johtoajatus toteutetaan kaikissa tuotteissa ja se lunastetaan myön-tämällä tuotteille markkinoiden ylivertaisin takuu. Asennusohjeiden mukaisesti oikein asennetuille Tetra® LED tuotteille myönnetään VIIDEN (5) VUODEN järjestelmätakuu käytettäessä niitä yhdessä GE Tetra® virtalähteiden kanssa.

 

Lyhyt takuulauseke (Eng.):

*Tarkemmat takuuehdot erillisenä liitteenä.

Patentoitu ja luotettava Tetra® LED valojärjestelmä soveltuu lähes kaikkiin valomainossovelluksiin, niin sisällä kuin ulkona. Tetra® LED valojärjestelmä on poikkeuksellisen suorituskykyinen ja luotettava, se tarjoaa merkittävää energian säästöä, helpompaa asennusta, harvaa huoltoväliä sekä johdonmukaista kirkkautta ja tasaisuutta koko valomainoksen alalle.

”Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki”

Luotettavuus ratkaisee. Siksi testaamme systemaattisesti kaikki käyttämämme komponentit, valmistusvaiheet, mallisarjat ja lopputuotteet niin lämpötila-, kosteus- kuin ikääntymistestauksilla. Näin voimme taata jokaisen Tetra®  LED valojär-jestelmän osakomponentin suoriutuvan tehtävästään erinomaisesti vuosien ajan.

Valomainos on yhtä laadukas kuin siinä käytettyjen komponenttien laatu. Miten olet varmistanut valitsemasi LED tuot-teiden täyttävän niiden suorituskykyä koskevat vaatimukset? Mihin toimiin valitsemasi LED tuotteen valmistaja on sitoutunut mahdollisten ongelmien ilmetessä?

Käyttämällä GE Tetra® LED valojärjestelmän tuotteita tiedät jokaisen niistä olevan vahva lenkki ketjussasi sekä ylittävän kaikki normit ja laatuvaatimukset. Maailmanlaajuinen takuu ja varaosien saanti tekee niistä ainutlaatuisia ja turvallisia käyttää.

Auta asiakastasi parantamaan yritysimagoaan luotettavalla ja tasaisesti valaistulla mainoksella, joka toimii moitteetto-masti vuosien ajan. Käyttämällä Tetra® LED valojärjestelmää parannat niin omaa kuin asiakkaasikin imagoa ja mainetta.

Intertrafo Oy | Unkarinkatu 16, 20750 Turku | Tel. +3582 2442 111 | Fax (02) 2442 350